Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΑΔ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΛΛΑΔΟΣ

(Προσφυγή υπ'αριθ. 35522/04)-Απόφαση της 27.9.2007


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΣ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΕΛΛΑΔΟΣ
(Προσφυγή υπ' αριθ. 35522/04)
Απόφαση της 27.9.2007


Τεκμήριο αθωότητας και διοικητικά δικαστήρια. Το πεδίο εφαρμογής του τεκμηρίου αθωότητας δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου ο προσφεύγων έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου στα πλαίσια μίας ποινικής δίκης . Εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την οριστική απαλλαγή του κατηγορούμενου και στις διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ